Darbdavio identiteto brandos modelis | 2023

Darbdavio identiteto brandos įsivertinimas gali padėti įmonėms pamatyti savo veiksmų visumą, bendradarbiavimo tarp funkcijų spragas, numatyti konkrečius gerinimo veiksmus, kurie leidžia veikti kryptingiau ir efektyviau.

Darbdavio ID gidas | 2022

Darbdavio identiteto kūrimo procesas. Aiškiai, išsamiai, praktiškai - kad įmonėms šis turinys būtų vertingas ir įgalintų jas savo darbdavio identitetą kurti strategiškai.

VPA gidas darbdaviams | 2022

Tai praktinis gidas įmonėms, kurį sudaro rekomendacijos darbdaviams, pagal 2022 Darbdavio ID atliktą darbuotojų tyrimą.

Employer Branding report | 2021

Išorinis tyrimas, įžvalgos ir rekomendacijos darbdaviams. Duomenimis įmonės gali pasinaudoti rengiant savo darbdavio identiteto strategijas

Darbuotojų ir kandidatų tyrimas | 2022

Darbuotojų ir kandidatų lūkesčiai darbdaviams, kurie papildo globalius tyrimus, ir suteikia galimybę įmonėms priimti duomenimis pagrįstus sprendimus.

Papildomos veiklos (side hustle) tyrimas | 2023

Tyrimas apie Lietuvos darbo rinkos tendencijas ir darbuotojams svarbius veiksmus, kuriame nagrinėjame side hustle (papildoma veikla, iš kurios gaunamas finansinis atlygis, derinama prie darbo) situaciją Lietuvoje.